آرشیو اجتماعی

رئیس اداره بهزیستی صالح آباد درگفتگوبا یاور رسانه بسیج مساجد و محلات ازتوزیع ۷۰بسته لوازم التحریرو ۳۰۰بسته موادغذایی درراستای پویش ایران همدل باهمت خیرین نیکوکارخیریه انصار الحجه‌(عج) مشهدمقدس خبرداد.

مرکز نیکوکاری بهشت شرق مشهد(سپاه ناحیه مسلم) مکانی را جهت اشتغال بانوان محله مهیا نموده است.