آرشیو پایگاه ها
فرمانده پایگاه شهید زرگرانی-حوزه دو ابوذر:

برغمدی گفت: بسته کمک معیشتی با هدف کمک به نیازمندان ناشنوای محله اهدا گردید.

کارگاه مدیریت پسماند برای سبک زندگی بهتر توسط پایگاه نرجس برگزار گردید.