۱۳۹۸/۰۲/۲۵ - ۱۴:۱۹
درجلسه مشترک طرح همبستگی مصوب گردید: استان خراسان رضوی با محوریت مساجد نسبت به جمع آوری کمک جهت ساخت منازل اقدام می نمایند
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ - ۱۴:۱۹
درجلسه مشترک طرح همبستگی مصوب گردید: استان خراسان رضوی با محوریت مساجد نسبت به جمع آوری کمک جهت ساخت منازل اقدام می نمایند
جناب سرهنگ افراسیابی
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ - ۱۶:۴۰
خراسان رضوی -ناحیه مقداد-حوزه۷
جانشين قرارگاه امنيتي اجتماعي شهيد برونسي در جمع بسيجيان حوزه۷ناحيه مقاومت مقداد مشهد:حضور شما بسيجيان در صحنه هاي مختلف انقلاب باعث دلگرمي متدينين و دوستداران نظام اسلامي است.